Představení spolku Toulavej Vlk, z.s.

Spolek Toulavej Vlk, z.s. byl oficiálně do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni zapsán 31. 12. 2020. Odkaz na spolkový rejstřík naleznete zde. Hlavním smyslem spolku je pořádání letních dětských táborů Toulavej Vlk.

Účelem spolku je, kromě organizace letního dětského tábora, vytvářet smysluplnou práci s dětmi a to formou herních a edukativních aktivit, které mají za cíl rozvíjet a zdokonalovat jejich fyzickou a psychickou úroveň, znalosti v oblasti turistiky, zdravovědy, přírody, historie a lezectví.

Toulavej Vlk, z.s. nezapomíná na často opomíjenou prevenci v oblasti sociálně patologických jevů, se kterými se děti setkávají nebo mohou setkat.

Představení LDT Toulavej Vlk

Jako organizátoři LDT Toulavej Vlk máme bohatou zkušenost s vedením dětských táborů. Od roku 2009 do roku 2016 jsme pořádali dětský tábor Rexík pod Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky při Základní organizaci č. 4 ÚO Plzeň-jih a Plzeň-sever. Po krátké přestávce pro načerpání sil se k pořádání táborů vracíme. Založili jsme spolek Toulavej Vlk, z.s. a těšíme se na léto, kdy budeme moci s účastníky tábora prožít další letní dobrodružství.

Veliký důraz klademe na dodržování standardů, mezi které patří bohatý a výpravný program, v rámci kterého děti bude provázet od začátku až dokonce smysluplná celotáborová hra. Dále dbáme na kvalitní a chutnou a vyváženou stravu, kterou nám připravují skuteční profesionálové ve svém oboru. Lékařské zázemí nám zajistí kvalifikovaný zdravotník. V neposlední řadě dbáme na výběr vedoucích oddílů, kteří procházejí během roku víkendové soustředění, kde kromě školení probíhá i testování a příprava her.

Na výběr zázemí, kde se bude konat tábor, klademe veliký důraz. Jak děti, tak personál se musí v takovém areálu cítit pohodlně a příjemně. Proto jsme pro letošní rok zvolili tábor v Pivoni na Domažlicku, kde kromě soukromí a velkého prostoru nás bude po celou dobu doprovázet malebná příroda Českého lesa.