Informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel Toulavej Vlk, z.s. jako organizátor LDT Toulavej Vlk a ostatních skupinových i individuálních zážitkových programů pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen "GDPR" dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ") a o změně některých zákonů.

Vyplněním elektronické přihlášky na letní tábor LDT Toulavej Vlk či oslovením organizátora prostřednictvím e-mailu nebo telefonního kontaktu uděluji spolku Toulavej Vlk, z.s. zastoupeném Bc. Liborem Pilařem, se sídlem Líšina 32, 333 01 Líšina, IČ: 09740961, zapsanému u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou L 9743/KSPL, emailový kontakt: spolek@toulavejvlk.cz (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání (odevzdání) přihlášky na letní tábor pořádaný Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

Tyto osobní údaje jsou nezbytné především pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizace táborů nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

3. Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů:

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Subjekt oslovením pracovníků Správce prostřednictvím přihlášky, e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu spolek@toulavejvlk.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při podepsání přihlášky na letní tábor, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle podmínek uvedených v přihlášce, které upravují storno poplatek. Pokud zákonný zástupce zruší přihlášení dítěte na akci pořádanou Toulavej Vlk, z. s. měsíc před konáním akce, budou veškeré získané osobní údaje skartovány a smazány.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že: