Podmínky pro nástup na tábor

Zveřejněno dne 30. 6. 2021

Upřesňujeme podmínky pro nástup na LDT Toulavej Vlk, které jsou zakotvené ve vydaném opatření Ministerstva zdravotnictví. Požadujeme, aby každý účastník při nástupu na LDT Toulavej Vlk předložil negativní výsledek PCR testování, který nebude starší 7 dnů. Účastník nemusí překládat platný PCR test v následujích případech: Potvrzení od praktického lékaře o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů. V případě, že účastník nepředloží výše uvedené dokumenty, nebude moci nastoupit na tábor. Tímto opatřením chceme předejít výskytu onemocnění Covid na táboře a zároveň chceme vést tábor v klasickém režimu, nikoliv v režimu neustálé desinfekce, rozestupech a nabourávání programu celotáborové hry. Stejné podmínky testování vyžadujeme i po personálu LDT Toulavej Vlk. Děkuji za pochopení